Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc luty (30.01. – 03.02.2023r.)

Temat kompleksowy: Jakie sporty uprawia Pani Zima?

Przewidywane umiejętności dzieci:

– Dziecko wymienia nazwy dyscyplin sportowych w języku polskim i w języku angielskim,

– Dziecko wypowiada się na temat bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii zimowych,

– Dziecko wyodrębnia literę „c”, „C” spośród innych liter,

– Dziecko podaje poprawne hasła do krzyżówki,

– Dziecko improwizuje ruchem do piosenki,

– Dziecko stosuje znak „+” w zabawach matematycznych,

– Dziecko przelicza w zakresie 9,

– Dziecko wykonuje prace plastyczne różnymi technikami.

Obszary działalności dziecka z programu ,,Kocham przedszkole”:

Obszar 1 – Jestem i działam z innymi

Obszar 2 – Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 3 – Działam w harmonii z przyrodą

Obszar 4 – Myślę i działam matematycznie

Obszar 5 – Mówię i rozumiem

Obszar 6 – Będę czytać i pisać

Obszar 7 – Jestem twórcą i odbiorcą

Obszary podstawy programowej:

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Piosenka „Pora na zimowy sport”

Plan opracowała: Karolina Borowicz