Obszary podstawy programowej

1. Fizyczny Obszar Rozwoju Dziecka

2. Emocjonalny Obszar Rozwoju Dziecka

3. Społeczny Obszar Rozwoju Dziecka

4. Poznawczy Obszar Rozwoju Dziecka

„POZNAJĘ MOJĄ MIEJSCOWOŚĆ I OKOLICĘ” (31.10-4.11.2022)

 • poznawanie wyglądu mapy Polski i mapy gminy ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazywanie własnej miejscowości,
 • rozpoznawanie nazwy miejscowości, poznanie historii powstania herbu gminy Białe Błota
 • wyrażanie emocji odczuwanych pod wpływem muzyki poprzez różne formy wyrazu
 • wykonywanie prac plastycznych odzwierciedlających wygląd herbu
 • rozumienie konieczności szanowania symboli narodowych, miejscowości, w której mieszka
 • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia i z punktu widzenia innej osoby: w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu
 • rozumienie i posługiwanie się symbolami graficznymi oznaczającymi kierunek
 • rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności podczas kodowania
 • wyzwalanie pozytywnych uczuć i emocji podczas oglądania przedstawienia

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1.,5., 6,. 8,

„POLSKA NASZYM DOMEM” (7-11.11.2022)

 • dziecko zna symbole narodowe: flagę, godło i hymn
 • pozna mapę Polski, umie wskazać największą rzekę i stolicę
 • śpiewa hymn Polski i wie jaką postawę trzeba przyjąć podczas śpiewu
 • rozwiązuje proste zagadki

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1.,5., 6,. 8,

Polska na 29. miejscu na 162 w Indeksie Odpowiedzialnego Rozwoju : aleBank.pl – Portal ekonomiczny – Najbliżej Finansów

„DESZCZOWA MUZYKA” (14-18.11.2022)

 • rozumie, jak działa termometr
 • rozpoznaje i rozróżnia dźwięków wody
 • przelicza i porównuje symbole pogodowe
 • tworzy zbiory
 • wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
 • rozpoznaje rodzaje deszczu (kapuśniaczek, ulewa, burza)
 • wykazuje zainteresowanie poznaniem liter, czytaniem
 • poznaje właściwości wody, jej stany skupienia podczas doświadczeń
 • rozumie obiegu wody w przyrodzie
 • tworzy wymyślone postaci (Pan Nudny, Pan Pomysłowy)

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1, 3, 5.

„W ŚWIECIE EMOCJI” (21-25.11.2022r)

 • dziecko uczy się rozpoznawać i nazywać emocje i innych
 • próbuje radzić sobie z negatywnymi emocjami
 • ćwiczy swoją sprawność, wytrzymałość i szybkość.
 • rozpoznaje i nazywa poznane litery

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1, 5, 8.

ETAPY Pracownia Rozwoju - "Ratunku EMOCJE!" warsztaty o emocjach