Temat : Polska – moja ojczyzna.

Cele: dziecko

  • rozwija zainteresowania własną miejscowością;
  • kształtuje  poczucie przynależności do swojej   „małej ojczyzny”;
  • dostrzeganie piękna najbliższej okolicy.
  • zna flagę oraz godło Polski
  • zna melodię i słowa hymnu Polskiego
  • wie, że Polska jest jednym z krajów unii Europejskiej
  • nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu

Wiersz

Moja mała ojczyzna  Joanna Białobrzewska                                                                               

Jest na mapie  mała kropka,
ja tu mieszkam,  tu mnie spotkasz.
Jak ciekawie i wesoło  w moim świecie naokoło

 Na podwórku trzy kałuże,
położyły się przy murze,
trzepak bardzo dziś kaprysi –
duży dywan na nim wisi.

Słońce z cieniem gra tu w berka,
pan kominiarz z dachu zerka,
teraz chyba każdy przyzna,
że jest piękna ma Ojczyzna

Piosenka

„Wiewióreczka mała, po lesie biegała”

Ref.: Wiewióreczka mała,
po lesie biegała,
hopsa sasa, hopsa sasa,
po lesie biegała. (bis)

1.Spotkała jeżyka,
tańczyli walczyka,
tańczyli walczyka, raz, dwa, trzy, raz. (bis)

Ref. Wiewióreczka mała….

2.Spotkała owieczkę, 
tańczyli poleczkę, 
raz i dwa i raz i dwa i tańczyli poleczkę. (bis) 

Ref. Wiewióreczka mała….


3.Spotkała ślimaka, 
tańczą kujawiaka, 
raz i dwa, raz i dwa, trzy, tańczą kujawiaka. (bis) 

Ref. Wiewióreczka mała….

Temat : Zwierzęta przygotowują się do zimy

Cele: dziecko

dostrzeganie potrzeb zwierząt w związku z zbliżającą się zimą

– budzenie zaciekawienia przygotowaniami zwierząt do zimy

– uczenie wyrażania szacunku dla zwierząt

– wdrażanie do udzielania pomocy zwierzętom podczas zimy( np. dokarmianie   ptaków)

– tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych

– kształtowanie myślenia logicznego

– klasyfikowanie przedmiotów

– rozwijanie mowy                   

– poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku: wiewiórka, niedźwiedź, jeż,

– wdrażanie do aktywnego i zgodnego uczestnictwa podczas zabaw muzycznych i ruchowych.