TEMAT EDUKACYJNY: KRAINA BEZPIECZEŃSTWA

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ

  • Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
  • Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
  • Społeczny obszar rozwoju dziecka
  • Poznawczy obszar rozwoju dziecka

PRZEWIDYWANE UMIJĘTNOŚCI DZIECI:

  1. Dziecko wie, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię oraz zachowywać  się w domu i przedszkolu
  2. Dziecko, zna podstawowe znaczenie znaków drogowych
  3. Dziecko  określa położenie przedmiotów w stosunku do koła oraz własnej osoby
  4. Dziecko śpiewa fragment piosenki w małych grupach lub indywidualnie
  5. Dziecko wycina po linii, przykleja elementy dozując odpowiednią ilość kleju

Program wychowania-przedszkolnego:

Kocham przedszkole,  autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek