Zgodnie z rekomendacjami Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uprzejmie informujemy,

że w Gminnym Przedszkolu Wróżka w Białych Błotach

na okres od 14.01.2022 do 22.01.2022r (łącznie)

zostają zawieszone zajęcia dla 

grupy A2

Pozostałe grupy funkcjonują na zasadach jak dotychczas.

Prosi się o  zachowanie czujności/ostrożności, a przede wszystkim przestrzeganie obowiązujących

„Szczególnych Procedur Bezpieczeństwa” i bezwzględne ich stosowanie.

Dyrektor przedszkola

Krystyna Nowak- Grobelska