Zgodnie z rekomendacjami Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uprzejmie informujemy,

że w Gminnym Przedszkolu Wróżka w Białych Błotach

na okres od 06.12.2021 do 10.12.2021r.

zostaje przedłużone zawieszenie zajęć dla 

grupy C1 i C2 (Zielonka).

Pozostałe grupy funkcjonują na zasadach jak dotychczas.

Prosi się o  zachowanie czujności/ostrożności, a przede wszystkim przestrzeganie obowiązujących

„Szczególnych Procedur Bezpieczeństwa” i bezwzględne ich stosowanie.

Dyrektor przedszkola

Krystyna Nowak- Grobelska