W dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2021 roku odbywa się międzynarodowa akcja „16 dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet” i „Dni Praw Człowieka”. Koordynatorem akcji w naszej gminie jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota.

Nasze przedszkole włączyło się w kampanię organizując 1 grudnia „Dzień Białej Wstążki”. W każdej grupie odbyły się zajęcia na temat agresji i przemocy dostosowane do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. A oto nasza galeria upamiętniająca to wydarzenie.