Drodzy Rodzice!

Uprzejmie informujemy Państwa, że w dniu 24 grudnia 2021r.(piątek) następuje przerwa w funkcjonowaniu przedszkola. Tym samym przedszkole będzie nieczynne.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, przerwa w funkcjonowaniu przedszkola została  zaplanowana na wspólny wniosek Rady Rodziców oraz Dyrektora placówki i zaakceptowana przez Organ Prowadzący Przedszkole.                      

  Z uwagi na powyższe informujemy o konieczności zapewnienia przez Rodziców opieki nad dziećmi w ww. terminie.

Dyrekcja Gminnego Przedszkola „Wróżka”