Zgodnie z rekomendacjami Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

uprzejmie informujemy,

że w Gminnym Przedszkolu Wróżka w Białych Błotach

na okres od 19.11.2021 do 26.11.2021r.

zostają zawieszone zajęcia dla  jednej z grup – grupa A5.

Pozostałe grupy funkcjonują na zasadach jak dotychczas.

Prosi się o  zachowanie czujności/ostrożności, a przede wszystkim przestrzeganie obowiązujących

„Szczególnych Procedur Bezpieczeństwa” i bezwzględne ich stosowanie.

 Krystyna Nowak- Grobelska