Plan dydaktyczno-wychowawczy na miesiąc wrzesień 20-24.09.2021 r.

Plan dydaktyczno-wychowawczy na miesiąc  wrzesień–„Jestem bezpiecznym przedszkolakiem”- CD

Obszary działalności dziecka z programu ,,Kocham przedszkole”:

Obszar 1 – Jestem i działam z innymi

Obszar 2 – Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 3 – Działam w harmonii z przyrodą

Obszar 4 – Myślę i działam matematycznie

Obszar 5 – Mówię i rozumiem

Obszar 6 – Będę czytać i pisać

Obszar 7 – Jestem twórcą i odbiorcą

Obszary podstawy programowej:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci:

-Dziecko poznaje numery alarmowe

– Dziecko utrwala zasady bezpiecznego poruszania się po drodze

– Dziecko poznaje znaki drogowe z obrębu przejścia dla pieszych

-Dziecko tworzy prace plastyczne

– Dziecko rozwija zasób słownictwa: piesi, pasażer, kierujący pojazdem, pojazdy

– Dziecko eksperymentuje z rytmem, głosem i dźwiękiem

Program wychowania przedszkolnego ,,Kocham przedszkole”

M. A. Pleskot, A. Staszewska – Mieszek WSIP

Plan opracowała A. Łuczak grupa A2