Plan dydaktyczno-wychowawczy na miesiąc  wrzesień– W przedszkolu-  CD

Obszary działalności dziecka z programu ,,Kocham przedszkole”:

Obszar 1 – Jestem i działam z innymi

Obszar 2 – Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 3 – Działam w harmonii z przyrodą

Obszar 4 – Myślę i działam matematycznie

Obszar 5 – Mówię i rozumiem

Obszar 6 – Będę czytać i pisać

Obszar 7 – Jestem twórcą i odbiorcą

Obszary podstawy programowej:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci:

-Dziecko poznaje i utrwala dni tygodnia, pory roku

-Dziecko przelicza w dostępnym zakresie i dalej

– Dziecko tworzy proste rytmy

-Dziecko stosuje pojęcie: mniej więcej i tyle samo

-Dziecko używa zwrotów grzecznościowych

-Dziecko poznaje wagę niesienia pomocy innym

-Dziecko bierze czynny udział w tworzeniu kodeksu przedszkolaka

-Dziecko tworzy prace plastyczne

– Dziecko rozwija zasób słownictwa

– Dziecko eksperymentuje z rytmem, głosem i dźwiękiem

Program wychowania przedszkolnego ,,Kocham przedszkole”

M. A. Pleskot, A. Staszewska – Mieszek WSIP

Plan opracowała A. Łuczak grupa A2