Plan dydaktyczno-wychowawczy na miesiąc czerwiec – Coś się skrada, coś szeleści dżungla sto tajemnic mieści.

Obszary działalności dziecka z programu ,,Kocham przedszkole”:

Obszar 1 – Jestem i działam z innymi

Obszar 2 – Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 3 – Działam w harmonii z przyrodą

Obszar 4 – Myślę i działam matematycznie

Obszar 5 – Mówię i rozumiem

Obszar 6 – Będę czytać i pisać

Obszar 7 – Jestem twórcą i odbiorcą

Obszary podstawy programowej:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci:

-Dziecko poznaje co to jest dżungla

– Dziecko poznaje zwierzęta dżungli: co lata? Co pełza? Co hasa?

-Dziecko stosuje pojęcie: wyższy niż…, większy niż…

-Dziecko liczy w dostępnym zakresie i dalej

-Dziecko poznaje co to jest Zoo i w jakim celu jest tworzone

-Dziecko tworzy prace plastyczne

– Dziecko rozwija zasób słownictwa

– Dziecko eksperymentuje z rytmem, głosem i dźwiękiem

Program wychowania przedszkolnego ,,Kocham przedszkole”

M. A. Pleskot, A. Staszewska – Mieszek WSIP

Plan opracowała A. Łech grupa A2