Temat edukacyjny: „Witamy Nowy Rok” – poszerzamy wiedzę na temat sposobów odmierzania czasu, rozwijamy kompetencje matematyczne poprzez  utrwalanie znajomości nazw miesięcy, pór roku, dni tygodnia i ich przemienności.

Obszary podstawy programowej

1.  Fizyczny Obszar Rozwoju Dziecka

2. Emocjonalny Obszar Rozwoju Dziecka

3. Społeczny  Obszar Rozwoju Dziecka

4. Poznawczy Obszar Rozwoju Dziecka

Przewidywane umiejętności dziecka:

1. Dziecko poznaje w praktycznych i zabawowych sytuacjach różne metody pomiaru czasu stosowane dawniej i dziś.

2. Dziecko zna nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia, stara się je wymieniać w kolejności.

3. Dziecko w różnych sytuacjach naturalnych i zabawowych uczy się rozróżnić małą i dużą wskazówkę, rozpoznawać tarczę zegara i podejmuje próby określania upływu czasu na zegarze.