Plan dydaktyczno-wychowawczy na miesiąc grudzień  30.XI – 04.12.2020 r.

,,W oczekiwaniu na gościa” – Przygotowania do powitania gościa

Obszary działalności dziecka z programu ,,Kocham przedszkole”

Obszar 1 – Jestem i działam z innymi

Obszar 2 – Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 3 – Działam w harmonii z przyrodą

Obszar 4 – Myślę i działam matematycznie

Obszar 5 – Mówię i rozumiem

Obszar 6 – Będę czytać i pisać

Obszar 7 – Jestem twórcą i odbiorcą

Obszary podstawy programowej

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka
 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
 3.  Społeczny obszar rozwoju dziecka
 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci

 1. Dziecko  rozwija twórczą inwencję,
 2. Dziecko doświadcza– sensoryka praca ze slime,
 3. Dziecko  poznaje rytmy – tworzy  zbiory,
 4. Dziecko liczy w zakresie dostępnym i dalej,
 5. Dziecko usprawnia funkcje wzrokowe, słuchowe i manualne,
 6. Dziecko przygotowuje się do Mikołajek,
 7. Dziecko powtarza   piosenkę i krótki wiersz.

Program wychowania przedszkolnego   ,,Kocham przedszkole”

M. A. Pleskot, A. Staszewska – Mieszek WSIP

Plan opracowała A. Łech grupa A2