„Wróbelek”

Mały, szarawy – wróbelek  nam znany

Przez wszystkie dzieci bardzo lubiany

Ten nasz wróbelek, mała ptaszynka

Codzienne zagląda do naszego karmnika

Ale w stołówce – za oknem mamy

Ziarna sypiemy i dokarmiamy

Żeby wróbelek -nasz mały duszek

Miał zawsze pełny i syty brzuszek