„JESIENNE WSPOMNIENIA”

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ
• Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
• Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
• Społeczny obszar rozwoju dziecka
• Poznawczy obszar rozwoju dziecka

PRZEWIDYWANE UMIJĘTNOŚCI DZIECI:

  • Dziecko słucha uważnie utworów literackich i wypowiada się na temat ich treści;
  • Dziecko nazywa członków rodziny zgodnie ze stopniem pokrewieństwa;
  • Dziecko zna obraz graficzny litery M, m oraz cyfry 3
  • Dziecko pisze poznane litery oraz cyfry po śladzie i samodzielnie;
  • Dziecko przedstawia swoją rodzinę za pomocą pracy plastycznej;
  • Dziecko podejmuje próby czytania sylab;

Program wychowania-przedszkolnego:
Kocham przedszkole, autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek