Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
 

Dyrektor Przedszkola: mgr Krystyna Nowak-Grobelska

Wicedyrektor: mgr Monika Malicka

Wicedyrektor: Alina Janik