Temat kompleksowy: Czym zajmuje się krawcowa i krawiec?

Termin realizacji: 08.04-12.04.2024

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Dziecko:

  • poznaje zawód krawcowej i atrybuty niezbędne do pracy
  • wzbogaca zasób słownictwa o wyrazy związane z praca krawcowej
  • przestrzega zasad savovir vivre podczas spotkanie z zaproszonym gościem
  • poznaje przyrządy do mierzenia długości
  • prawidłowo stosuje pojęcia związane z długością 
  • rozwija motorykę małą
  • doskonali poczucie rytmu