Plan pracy dydaktyczno- wychowawczy na miesiąc Listopad, grupa A1

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI DZIECKA Z PROGRAMU „KOCHAM PRZEDSZKOLE”

Obszar 1- Jestem i działam z innymi

Obszar 2- Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 4 – Myślę i działam matematycznie

Obszar 5 – Mówię i rozumiem

Obszar 7 – Jestem odbiorcą i twórcą

OBSZARY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci:

 • Plan dydaktyczno- wychowawczy na miesiąc Listopad, grupa A1

Przewidywane umiejętności dzieci:

 • dz. nazywa i wskazuje części garderoby (poznaje kolejne etapy prawidłowego ubioru odzieży)
 • dz. składa w całość obrazki 3 elementowe
 • dz. poznaje nową technikę plastyczną (mokre w mokrym)
 • dz. wie, że należy pomagać innym (kształtowanie właściwych postaw społecznych)
 • dz. przelicza elementy w zakresie 3 i więcej
 • dz. układa rytmy wg instrukcji N.
 • dz. powtarza słowa pierwszej strofy wiersza
 • dz. opowiada historyjkę obrazkową
 • dz. wykleja szablon misia
 • dz. stosuje określenia krótki i długi
 • dz. tworzy akompaniament do piosenki „Pluszowy miś”
 • dz. składa w całość obrazek z puzzli
 • dz. wykonuje siad prosty
 • dz. śpiewa piosenkę