październik (09.10 – 13.10)

„Jesień w ogrodzie” – znamy wygląd warzyw, wiemy, że są źródłem witamin c.d.

Obszar 1 -Jestem i działam z innymi

Obszar 2 -Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 4 -Myślę i działam matematycznie

Obszar 5 -Mówię i rozumiem

Obszar 7 – Jestem odbiorcą i twórcą

OBSZARY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

PRZEWIDYWANE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI

  1. Dziecko rozróżnia i nazywa wybrane warzywa -poznaje ich części jadalne, dowiaduje się gdzie rosną.
  2. Dziecko uczestniczy aktywnie w ćwiczeniach artykulacyjnych utrwalających prawidłową wymowę głosek.
  3. Dziecko poznaje własny potencjał ruchowy uczestnicząc w zabawach ruchowych.
  4. Dziecko  powtarza rytm w wierszu z powtarzającym się motywem   „A to feler, westchnął seler”.

Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole”

Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek