Temat edukacyjny: „RODZINA TO SKARB”

Termin realizacji: 29.05-02.06.2023.

PRZEWIDYWANE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI

 1.  Dz. rozpoznaje i nazywa członków rodziny, zna stopień pokrewieństwa między nimi.
 2. Dz. wie, że ma dzieci mają swoje prawa.
 3. Dz. wykonuje upominki dla najbliższych.
 4. Dz. odtwarza proste układy taneczne w parach.
 5. Dz. gra na instrumentach perkusyjnych zachowując tempo i rytm.
 6. Dz. stara się pogodzić z porażką, cieszy się z sukcesów kolegów i koleżanek.
 7. Dz. bierze udział w zawodach sportowych, wie co to jest gra fair play.

Temat edukacyjny: „RODZINA TO SKARB”

Termin realizacji: 29.05-02.06.2023.

Gr. B1

OBSZARY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

PRZEWIDYWANE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI

 1.  Dz. rozpoznaje i nazywa członków rodziny, zna stopień pokrewieństwa między nimi.
 2. Dz. rozróżnia emocje przyjemne i nieprzyjemne.
 3. Dz. wykonuje upominki dla najbliższych.
 4. Dz.  interesuje się pracą jaką wykonują jego rodzice.
 5. Dz. odtwarza proste układy taneczne w parach.
 6. Dz. stara się pogodzić z porażką, cieszy się z sukcesów kolegów i koleżanek
 7. Dz. bierze udział w zawodach sportowych, wie co to jest gra fair play.