PLAN DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY NA MIESIĄC

kwiecień

Temat edukacyjny: Polska, moja ojczyzna

Termin realizacji: 24-28.04.2023.

Gr. B1

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI DZIECKA Z PROGRAMU „KOCHAM PRZEDSZKOLE”

Obszar 1 – Jestem i działam z innymi

Obszar 2 – Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 3 – Działam w harmonii z przyrodą

Obszar 4 – Myślę i działam matematycznie

Obszar 5 – Mówię i rozumiem

Obszar 6 – Będę czytać i pisać

Obszar 7 – Jestem odbiorcą i twórcą

OBSZARY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

PRZEWIDYWANE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI

  1. Dz. aktywnie uczestniczy w uroczystościach i zabawach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim (święta majowe, Dzień Ziemi)
  2. Dz. wie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania i traktuje je z troską i opiekuńczością.
  3. Dz. rozpoznaje i nazywa symbole narodowe.
  4. Dz. śpiewa fragmenty hymnu państwowego i przyjmuje odpowiednią postawę podczas śpiewu.
  5. Dz. poznaje obraz graficzny litery „F”, „f”