Śmieszek, Gburek, Nieśmiałek? Którego krasnala przypomina twój maluch?
27.02 – 3.03.2023
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
– zakładanie ubrań, butów, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
Językowa aktywność dziecka
– rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
– nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,
Artystyczna aktywność dziecka
– rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
– uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
– uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
– przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
– podejmowanie prób wspólnych zabaw,
– nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
– przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
– nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
– spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka
– słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia
– rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami,
– słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
– obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów.
Artystyczna aktywność dziecka
– śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
– uczestniczenie w zabawach naśladowczych.
Poznawcza aktywność dziecka
– wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów, organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
– obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 44, 50, 52, 56, 59, 60, 65, 66, 71, 73).