Tutaj powinien być opis

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA „WRÓŻKA” W BIAŁYCH BŁOTACH

Dyrektor Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach informuje,

że od poniedziałku – 31 lipca (od godz. 8:00) rusza

rekrutacja uzupełniająca do przedszkola  na rok szkolny 2023/2024

Nabór do placówki odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Wnioski będą przyjmowane do 4 sierpnia (do godz. 15:00)

Aby złożyć wniosek:

– należy wejść na stronę:  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminabialeblota

– oraz postępować zgodnie z instrukcjami PAMIĘTAJ! Złożony w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować oraz podpisany wraz z wszystkim niezbędnymi załącznikami dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

UWAGA! System uruchomiony zostanie 31 lipca o godz. 8:00!

Wszystkie niezbędne dokumenty i informacje znajdują się w zakładce: REKRUTACJA – przejdź

ZAKWALIFIKOWANE – NIE OZNACZA PRZYJĘCIA  DO PRZEDSZKOLA

RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH ZOBOWIĄZANI  SĄ DO ZŁOŻENIA

DRUKU:

POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU I UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

W TERMINIE: OD 16 sierpnia od godz.12:00

DO 21 siepnia do godz. 15:00

BRAK POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU I UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA JEST JEDNOZNACZNE

Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZOLU

Zdjęcie do Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Rusza REKRUTACJA do klas 1 szkół podstawowych i przedszkoli!

Od poniedziałku – 20 marca (od godz. 8:00) rusza rekrutacja do klas 1 publicznych szkół podstawowych i przedszkoli (oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych) na terenie Gminy Białe Błota. Nabór do placówek samorządowych w Gminie Białe Błota odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Wnioski będą przyjmowane do 31 marca do godz. 15:00!

Aby złożyć wniosek:

– do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej należy wejść na stronę:  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminabialeblota

– do klasy 1 szkoły podstawowej należy wejść na stronę: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminabialeblota

oraz postępować zgodnie z instrukcjami (w aktualnościach będzie zamieszczony filmik instruktażowy).

PAMIĘTAJ! Złożony w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować oraz podpisany wraz z wszystkim niezbędnymi załącznikami dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

UWAGA! System uruchomiony zostanie 20 marca o godz. 8:00!

Wszystkie niezbędne dokumenty i informacje znajdują się w zakładce: REKRUTACJA – przejdź

Dyrektor Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach informuje,

że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

będzie prowadzona w terminie:

od 20 marca do 31 marca  2023 roku.

Rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Zasady rekrutacji oraz informacje o stosowaniu systemu elektronicznego podamy w następnym komunikacie. 

Irena Serlikowska

Dyrektor Gminnego Przedszkola ” Wróżka”  w Białych Błotach

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2023-2024

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023-2024 !

 DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Termin składania deklaracji 27 luty – 10 marzec 2023r.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach i jego oddziałów, którzy chcą  by dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w naszej placówce  zobowiązani są do pobrania w przedszkolu (w holu) lub ze strony internetowej www.wrozka.edu.pl (zakładka – Rekrutacja) – Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024. Wypełniony druk należy złożyć w zaklejonej kopercie   z dopiskiem „KONTYNUACJA I NUMER GRUPY ”  osobiście  w holu –

w miejscu wyznaczonym. Rodzice z oddziałów przedszkolnych w Zielonce i  w Białych Błotach składają deklaracje (kontynuację) w swoich oddziałach.  

Brak złożenia deklaracji  w wyżej określonym terminie jest    jednoznaczny z rezygnacją.