Załączniki

Załącznik 1 – Oświadczenie i niekaralności i zobowiązaniu do przestrzegania podstawowych zasad ochrony nieletnich przed krzywdzeniem

Załącznik 2a – Oświadczenie o państwie zamieszkania

Załącznik 2b – Oświadczenie o braku skazania

Załącznik 3 – Procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego

Procedura Niebieskiej Karty

Załącznik 4 – Procedura bezpiecznego korzystania z internetu, urządzeń elektronicznych i reagowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia cyberprzemocy

Załącznik 5 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Załącznik 6 – Ankieta monitorująca poziom realizacji Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywczenien

Załącznik 7 – Oświadczenie pracownika o zapoznaniu zię ze Standardami Ochrony Małoletnich obowiązującymi w Gminnym Przedszkolu Wróżka w Białych Błotach