RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH ZOBOWIĄZANI  SĄ DO ZŁOŻENIA

DRUKU:

W TERMINIE: OD 24 kwietnia od godz.12:00

DO 6 maja do godz. 15:00

BRAK POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU I UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA JEST JEDNOZNACZNE

Rodzicom kandydatów uczestniczących w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do Gminnego Przedszkola „Wróżka”.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Rusza REKRUTACJA do klas 1 szkół podstawowych i przedszkoli!

Od poniedziałku – 18 marca (od godz. 8:00) rusza rekrutacja do klas 1 publicznych szkół podstawowych i przedszkoli (oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych) na terenie Gminy Białe Błota. Nabór do placówek samorządowych w Gminie Białe Błota odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Wnioski będą przyjmowane do 29 marca do godz. 15:00!

Aby złożyć wniosek:

– do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej należy wejść na stronę: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminabialeblota

– do klasy 1 szkoły podstawowej należy wejść na stronę: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminabialeblota

oraz postępować zgodnie z instrukcjami (w aktualnościach będzie zamieszczony filmik instruktażowy).

PAMIĘTAJ! Złożony w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować oraz podpisany wraz z wszystkim niezbędnymi załącznikami dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

UWAGA! System uruchomiony zostanie18 marca o godz. 8:00!

Wszystkie niezbędne dokumenty i informacje znajdują się w zakładkach z lewej strony:
– „Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach”
– „Do klas 1 szkół podstawowych”

Dyrektor Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach informuje,

że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

będzie prowadzona w terminie:

od 18 marca do 29 marca  2024 roku.

Rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Zasady rekrutacji oraz informacje o stosowaniu systemu elektronicznego podamy w następnym komunikacie. 

Irena Serlikowska

Dyrektor Gminnego Przedszkola ” Wróżka”  w Białych Błotach

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2024-2025

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

                                                                          DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024-2025 !

 DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Termin składania deklaracji 26 luty – 08 marzec 2024r.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach i jego oddziałów, którzy chcą  by dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w naszej placówce  zobowiązani są do pobrania w przedszkolu (w holu) lub ze strony internetowej www.wrozka.edu.pl (zakładka – Rekrutacja) – Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025. Wypełniony druk należy złożyć w zaklejonej kopercie   z dopiskiem „KONTYNUACJA I NUMER GRUPY ”  osobiście  w holu –

w miejscu wyznaczonym. Rodzice z oddziałów przedszkolnych w Zielonce i  w Białych Błotach składają deklaracje (kontynuację) w swoich oddziałach.  

Brak złożenia deklaracji  w wyżej określonym terminie jest   jednoznaczny z rezygnacją.

PDF – Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie