REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2024-2025

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

                                                                          DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024-2025 !

 DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Termin składania deklaracji 26 luty – 08 marzec 2024r.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach i jego oddziałów, którzy chcą  by dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w naszej placówce  zobowiązani są do pobrania w przedszkolu (w holu) lub ze strony internetowej www.wrozka.edu.pl (zakładka – Rekrutacja) – Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025. Wypełniony druk należy złożyć w zaklejonej kopercie   z dopiskiem „KONTYNUACJA I NUMER GRUPY ”  osobiście  w holu –

w miejscu wyznaczonym. Rodzice z oddziałów przedszkolnych w Zielonce i  w Białych Błotach składają deklaracje (kontynuację) w swoich oddziałach.  

Brak złożenia deklaracji  w wyżej określonym terminie jest   jednoznaczny z rezygnacją.

PDF – Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie