„ZWIERZĘTA SPRZED MILIONÓW LAT”

Plan wychowawczo-dydaktyczny 26.02-1.03.2024 TREŚCI EDUKACYJNE ROZWIJANE KOMPETENCJE KLUCZOWE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA AKTYWNOŚĆ EMOCJONALNA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA ROZUMIENIE I TWORZENIE INFORMACJI MATEMATYCZNE ORAZ W ZAKRESIE NAUK […]