Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na 24.10.- 28.10.2022r.

Temat kompleksowy: Zwierzęta z wiejskiego podwórka

Przewidywane umiejętności dzieci:

– Dziecko wymienia nazwy zwierząt z wiejskiego podwórka oraz ich młodych

– Dziecko opisuje wygląd poszczególnych zwierząt

– Dziecko naśladuje odgłosy zwierząt wiejskich

– Dziecko wymienia produkty, które pozyskujemy z mleka

– Dziecko śpiewa piosenkę razem z grupą

– Dziecko recytuje wiersz

– Dziecko rozpoznaje znak graficzny litery M, m oraz cyfry 4

– Dziecko dokonuje syntezy i analizy wyrazów

– Dziecko tworzy zbiory

– Dziecko wykonuje prace plastyczne różnymi technikami

Obszary działalności dziecka z programu ,,Kocham przedszkole”:

Obszar 1 – Jestem i działam z innymi

Obszar 2 – Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 3 – Działam w harmonii z przyrodą

Obszar 4 – Myślę i działam matematycznie

Obszar 5 – Mówię i rozumiem

Obszar 6 – Będę czytać i pisać

Obszar 7 – Jestem twórcą i odbiorcą

Obszary podstawy programowej:

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

PIOSENKA ,,Na podwórku”

1. Na podwórku na wsi jest mieszkańców tyle,

że aż gospodyni trudno zliczyć ile.

Ref.: Kury, gęsi i perliczki, i indyki, i indyczki.

Jest tu kwoka z kurczętami, mama kaczka z kaczętami.

Piękny kogut Kukuryk i kot Mruczek, i pies Bryś.

Więc od rana słychać wszędzie: kukuryku, kwa, kwa, gę, gę,

hau, hau, miau, miau, gul, gul, gul – podwórkowy chór.

2. Koń kasztanek w stajni, a w oborze krowa,

tam w zagrodzie owce i brodata koza.

Ref.: Kury, gęsi i perliczki, i indyki, i indyczki.

Jest tu kwoka z kurczętami, mama kaczka z kaczętami.

Piękny kogut Kukuryk i kot Mruczek, i pies Bryś.

Więc od rana słychać wszędzie: kukuryku, kwa, kwa, gę, gę,

hau, hau, miau, miau, gul, gul, gul – podwórkowy chór.

3. A tu są króliki i duże, i małe,

łaciate i szare, i czarne i białe.

Ref.: Kury, gęsi i perliczki, i indyki, i indyczki.

Jest tu kwoka z kurczętami, mama kaczka z kaczętami.

Piękny kogut Kukuryk i kot Mruczek, i pies Bryś.

Więc od rana słychać wszędzie: kukuryku, kwa, kwa, gę, gę,

hau, hau, miau, miau, gul, gul, gul – podwórkowy chór.

WIERSZ ,,Na wiejskim podwórku”

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki:

Krowa – łaciate cielątko,

Koza – rogate koźlątko,

Owca – kudłate jagniątko,

Świnka – różowe prosiątko,

Kurka – pierzaste kurczątko,

Gąska – puchate gąsiątko,

Kaczka – płetwiaste kaczątko,

Każda prowadzi swoje dzieciątko!

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka.

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły.

Krowa – łaciate cielątko,

Koza – rogate koźlątko,

Owca – kudłate jagniątko,

Świnka – różowe prosiątko,

Kurka – pierzaste kurczątko,

Gąska – puchate gąsiątko,

Kaczka – płetwiaste kaczątko,

Każda zgubiła swoje dzieciątko!

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko.

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki.

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”.

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:

Krowę – łaciate cielątko,

Kozę – rogate koźlątko,

Owcę – kudłate jagniątko,

Świnkę – różowe prosiątko,

Kurkę – pierzaste kurczątko,

Gąskę – puchate gąsiątko,

Kaczkę – płetwiaste kaczątko.

Znalazło mamę każde dzieciątko.

Stanisław Kraszewski

Program wychowania przedszkolnego ,,Kocham przedszkole”

M. A. Pleskot, A. Staszewska – Mieszek WSIP

Plan opracowała: Karolina Borowicz