W III edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego

„Z kulturą mi do twarzy” w roku 2022-2023 biorą udział 3 grupy:

A3 „Sowy”, B1 „Żabki”, B2 „Biedronki”.

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową

oraz kierunki polityki oświatowej, państwa na rok szkolny 2022 / 2023 tj:

pkt. 1 – kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno;

pkt. 2 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny;

pkt. 3 – sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy;

pkt. 4 – doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z Ukrainy;

pkt. 7 – wsparcie edukacji informatycznej i medialnej,
w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie.

Koordynatorem w placówce jest p. Magdalena Lulińska – Mączka (B2)