MIESIĘCZNY PLAN PRACY – LISTOPAD

BLOK TEMATYCZNY: POLSKA NASZYM DOMEM

Cele ogólne:

– ROZPOZNAWANIE FLAGI, GODŁA I BARW NARODOWYCH

– KSZTAŁTOWANIE PODSTAWOWEJ ORIENTACJI NA MAPIE POLSKI ZE SZCZEGÓLNYM ZWRÓCENIEM UWAGI NA WŁASNĄ MIEJSCOWOŚĆ, STOLICĘ KRAJU, RZEK, GÓR, MORZA BAŁTYCKIEGO.

– ROZUMIENIE KONIECZNOŚCI SZANOWANIA SYMBOLI NARODOWYCH

BLOK TEMATYCZNY: OJCZYZNA MAŁA I DUŻA

Cele ogólne: 

– SŁUCHANIE I PODEJMOWANIE PRÓB ZESPOŁOWEGO ŚPIEWANIA HYMNU PAŃSTWOWEGO Z ZACHOWANIEM WŁAŚCIWEJ  POSTAWY CIAŁA, ŚWIADOMOŚĆ SYTUACJI, W KTÓRYCH JEST GRANY HYMN PAŃSTWOWY

– WYKONYWANIE PRAC PLSTYCZNYCH ODZIWRCIEDLAJĄCYCH BARWY NARODOWE

– POSŁUGIWANIE SIĘ SWOIM ADRESEM

– ROZPOZNAWANIE HERBU BIAŁYCH BŁOT

BLOK TEMATYCZNY: DESZCZOWA MUZYKA

Cele ogólne: 

– DOSTRZEGANIE ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA PÓŹNEJ JESIENI.

–  ROZUMIENIE KONIECZNOŚCI DOSTOSOWANIA UBIORU DO WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH.

– ROZPOZNAWANIE SYMBOLI

BLOK TEMATYCZNY: W ŚWIECIE EMOCJI

Cele ogólne:

– ROZRÓŻNIANIE EMOCJI I UCZUĆ PRZYJEMNYCH I NIEPRZYJEMNYCH, DZIECKO MA ŚWIADOMOŚĆ, ŻE ODCZUWAJĄ I PRZEŻYWAJĄ JE WSZYSCY LUDZIE;

– ILUSTROWANIE ZDARZEŃ, POJĘĆ I ZJAWISK ORAZ WYRAŻANIA EMOCJI POPRZEZ RÓŻNORODNE FORMY EKSPRESJI: PLASTYCZNĄ, TECHNICZNĄ, MUZYCZNĄ

– DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ GESTEM, MIMIKĄ, RUCHEM W CELU WYRAŻANIA OKREŚLONYCH TREŚCI I ODCZUWANYCH PRZEZ POSTAĆ EMOCJI