PLAN WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY 22.04-2.05.2024 r.

TREŚCI EDUKACYJNEROZWIJANE KOMPETENCJE KLUCZOWE

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
AKTYWNOŚĆ EMOCJONALNA
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA
ROZUMIENIE I TWORZENIE INFORMACJ
I MATEMATYCZNE ORAZ W ZAKRESIE NAUK PRZYRODNICZYCH OSOBISTE, SPOŁECZNE I W ZAKRESIE UCZENIA SIĘ
ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA
W TYM TYGODNIU DZIECI:

-poznaję legendę o powstaniu Warszawy

-wysłuchają opowiadania Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby pt.: „A u nas…”

-poznają literę h, H, małą i wielką, drukowaną i pisaną,

-poznają cechy charakterystyczne swojego regionu,

-nauczą się piosenki „Jest taki kraj” i ją zaśpiewają,

-będą rozwijać słownictwo,

-dowiedzą się , jakie są polskie symbole narodowe,

-zbudują pociąg z literami,

-poznają narzędzia do pomiaru płynów,

-wykonają doświadczenia związane z mierzeniem objętości płynów,

-wysłuchają hymnu Polski,

-zapoznają się z mapą Polski

Piosenka

„Jest taki kraj”
(sł. i muz. Jolanta Kucharczyk).

  1. Jest taki kraj, piękny kraj,

gdzie płynie Wisła błękitna.

Gdzie lasy zielone i góry wysokie,

i nasze Morze Bałtyckie.

Ref.: My Polskę znamy, Polskę kochamy,

bo to jest nasza ojczyzna.

My Polskę znamy, Polskę kochamy.

To kraj nasz, nasza piękna ojczyzna.

  1. Jest taki kraj, piękny kraj,

gdzie flaga biało-czerwona

i hymn narodowy, i orzeł w koronie –

to naszej Polski symbole.

Ref.: My Polskę znamy, Polskę kochamy…