Temat kompleksowy: „Z ekologią za pan brat, bo chcemy by czysty był świat”
( 15.04 – 19.04.2021)

DZIECKO:

  • poznaje podstawowe pojęcia z zakresu ekologii i ochrony środowiska
  • buduje postawę odpowiedzialności za środowisko naturalne i kształtowanie postawy proekologicznej
  • zna podstawowe metody i sposoby dbania o naszą planetę,
  • rozumie potrzebę segregowania śmieci,
  • wie, że należy dbać o czystość powietrza, wody, lasu
  • rozumie konieczność współpracy całej społeczności na rzecz ochrony środowiska
  • uczestniczy w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym,
  • uwrażliwia się na piękno przyrody,
  • rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe.