RODZICU!

OPIEKUNIE!

W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIAŁA POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM.

POLITYKA OCHRONY DZIECI JASNO I KOMPLEKSOWO OKREŚLA:

  • ZASADY BEZPIECZNEJ REKRUTACJI PERSONELU,
  • SPOSÓB REAGOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE MAŁOLETNI DOŚWIADCZA KRZYWDZENIA.
  • ZASADY BEZPIECZNYCH RELACJI PERSONEL- DZIECKO.
  • ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU I MEDIÓW,
  • ZASADY OCHRONY WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH DZIECI.

CZY WIESZ CZYM SĄ STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH?

STANDARDY TO ZBIÓR ZASAD, KTÓRE POMAGAJĄ TWORZYĆ BEZPIECZNE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKO W NASZYM PRZEDSZKOLU.

STANDARDY OCHORNY MAŁOLETNICH:

STANDARD I

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

STANDARD II

PERSONEL- MONITOROWANIE, EDUKACJA I ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW W CELU ZAPOBIEGANIA KRZYWDZENIA DZIECI.

STANDARD III

PROCEDURY- FUNKCJONOWANIE PROCEDUR ZGŁASZANIA PODEJRZENIA ORAZ PODEJMOWANIA INTERWENCJI W SYTUACJI ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA.

STANDARD IV

MONITOROWANIE I WERYFIKACJA ZGODNOŚCI PROWADZONYCH DZIAŁAŃ ZE STANDARDAMI OCHRONY.

NASZE PRZEDSZKOLE PROMUJE WYCHOWANIE BEZ PRZEMOCY!

RODZICU! WSPÓLNIE DBAJMY TEŻ O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W INTERNECIE!

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA OCHRONY MAŁOLETNICH OBOWIĄZUJĄCA W NASZYM PRZEDSZKOLU DO POBRANIA W PLIKU PONIŻEJ.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA 🙂

Opracowała:

Paulina Jakubowska

Małgorzata Bielska