Temat kompleksowy: Niech się dzisiaj każdy dowie, co wynaleźli nasi wielcy przodkowie.

Termin realizacji:26.02-01.03.2023

Cele ogólne:

 • zapoznanie dzieci z postaciami sławnych Polaków oraz z dziedzinami, w których się wsławili;

• wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez zabawy konstrukcyjne;

• budzenie zainteresowań technicznych (próby zrozumienia, jak działają urządzenia techniczne i zachowanie ostrożności przy korzystaniu z nich);

• stwarzanie możliwości do eksperymentowania i podejmowanie prób poszukiwania odpowiedzi na pytania zawierające problem (gdzie/czego jest więcej?; co jest dłuższe?; co jest cięższe? itp.);

 • wzbogacenie wiedzy i poszerzenie słownika o nowe wyrazy związane z obszarem techniki; • zachęcanie dzieci do uczestniczenia w zabawach pantomimicznych i odgadywania zagadek ruchowych;

 • wdrażanie dzieci do majsterkowanie przy użyciu prostych narzędzi;

• stwarzanie okazji do wykonywania prac plastyczno-konstrukcyjnych.

Piosenka pt. „Wynazki”