Dzień dobry,

Zwracam się z prośbą o opublikowanie na Państwa stronach informacji o planowanych blokadach dróg. Poniżej komunikat:

UWAGA! Od 20 lutego utrudnienia na drogach!

Informujemy, że do Urzędu Gminy Białe Błota wpłynęły zawiadomienia o zamiarze organizacji zgromadzeń, zaplanowanych na 72 godziny. Rozpoczną się 20 lutego o godz. 00:01 i mają trwać do 22 lutego do godz. 24:00.

Zgromadzenia środowisk rolniczych zablokują:

– węzeł Bydgoszcz Błonie u zbiegu drogi wojewódzkiej nr 223 oraz drogi ekspresowej S10,

– rondo Powstańca Wielkopolskiego płk. Antoniego Grygiela (rondo turbinowe) na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 223 i Al. Ofiar Hitleryzmu.

Blokady będą obejmować wszystkie pasy ruchu z udostępnieniem korytarza życia dla pojazdów uprzywilejowanych.

Celem zgromadzeń jest manifestacja niezadowolenia środowisk rolniczych z działań władzy państwowej.

Z poważaniem,

 Michał Zieliński Stanowisko ds. polityki informacyjnej tel. 52 311 17 24
e-mail: michal.zielinski@bialeblota.eu
Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7
86-005 Białe Błota
tel. +48 52 311 17 00
www.bialeblota.pl

Treść niniejszej wiadomości, wraz z załącznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorcą niniejszej wiadomości może być wyłącznie jej adresat. Jeżeli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani ujawniać niniejszej wiadomości, kopiować, rozpowszechniać, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać niniejszej wiadomości.
Jeżeli Pan/Pani otrzymał niniejszą wiadomość omyłkowo prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunięcie niniejszej wiadomości, wraz z załącznikami, z Pana/Pani komputera. Dziękujemy.

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly prohibited.
If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message, including any attachments, from your computer. Thank you.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych na stronie bip.bialeblota.pl, w zakładce: Ochrona danych osobowych

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Gmina Białe Błota z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7, której przedstawicielem jest Wójt Gminy Białe Błota. Celem przetwarzania danych za pomocą elektronicznej poczty e-mail jest realizacja podania/treści lub realizacja obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze. Kontakt z powołanym inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać pod adresem e-mail: iod@bialeblota.eu .Pozostałe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej gminy pod adresem www.bip.bialeblota.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.