PLAN DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY NA MIESIĄC

luty

Temat edukacyjny: „Sztuka wokół nas”

Termin realizacji: 5.02.9.02. 2024.

Gr. B1

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI DZIECKA Z PROGRAMU „KOCHAM PRZEDSZKOLE”

Obszar 1 – Jestem i działam z innymi

Obszar 2 – Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 3 – Działam w harmonii z przyrodą

Obszar 4 – Myślę i działam matematycznie

Obszar  5 – Mówię i rozumiem

Obszar 6 – Będę czytać i pisać

Obszar 7 – Jestem odbiorcą i twórcą

OBSZARY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

PRZEWIDYWANE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI

  1. Dziecko wypowiada się na temat swoich wrażeń, odczuć, emocji podczas oglądania reprodukcji, obrazów, albumów.
  2. Dziecko posługuje się pojęciami związanymi z dziedzinami sztuki (np. galeria, wystawa, artysta, malarstwo, rzeźba i inne).
  3. Dziecko eksperymentuje z farbami, tworzy barwy pochodne.
  4. Dziecko mierzy długość i wysokość przedmiotów używając różnego rodzaju przyrządów.
  5. Dziecko rozpoznaje literę „W”, „w” spośród innych liter.
  6. Dziecko odtwarza rytm  grając na instrumentach perkusyjnych