TEMAT EDUKACYJNY: „WITAMY NOWY ROK”

02-05.01.2024r.

PRZEWIDYWANE UMIJĘTNOŚCI DZIECI:

  1. Dziecko ma świadomość cykliczności pór roku.
  2. Dziecko poznaje nazwy miesięcy.
  3. Dziecko zna podstawowe nazewnictwo dotyczące określania czasu.
  4. Dziecko usprawnia duże partie mięśni podczas ćwiczeń gimnastycznych.
  5. Dziecko określa tempo i nastrój utworu muzycznego.
  6. Dziecko poznaje obraz graficzny litery R, r i cyfry 7 .

Program wychowania-przedszkolnego:

Kocham przedszkole,  autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek

WIERSZ

„Cztery pory roku”

A. Kuhn-Cichocka

 Jestem zima w sukni białej
Sypię śniegiem na świat cały
A malutkie te dziewczynki
To córeczki me śnieżynki
One tańczą i śpiewają
Ziemię puszkiem otulają.


Spłynęły lody rzeką
Słoneczko wyżej świeci
Minęła zima,
Cieszą się dzieci


Moja sukienka – łąka zielona
A mój pomocnik wesoły wiatr
Zaraz czar się tu wielki dokona
Zbudzi się ze snu cały świat.


Słoneczko grzeje wciąż mocniej
Zaraz się lato rozpocznie.
Mam dla wszystkich złote plaże
Chłód jeziora, w lesie cień
Krótkie noce pod namiotem