„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym,                                

Że tylko to wszystko, co robimy dla innych,

jest tym, co naprawdę warto robić

Carroll Lewis

Podziękowanie

Prezesowi Zarządu PESA w Bydgoszczy

Krzysztofowi Zdziarskiemu

Serdecznie dziękujemy za okazanie Nam wsparcia i hojności,        

               za bezcenną i bezinteresowną pomoc w ufundowaniu kamizelek odblaskowych,

dzięki którym możemy zapewnić bezpieczeństwo naszym dzieciom podczas wyjść i wycieczek.                                              

Doceniamy Państwa gotowość do współpracy i uśmiechu skierowanego  w stronę naszych pociech.

Życzymy satysfakcji z podejmowanych zadań oraz wielu sukcesów  w pracy.

Dyrektor Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach

Irena Serlikowska