Drodzy Rodzice

Dyrektor Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach informuje, że po przeprowadzonych badaniach wody w placówce w dniu 25.04.2023r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Bydgoszczy –  jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).                         

Tym samym woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.