LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH ZOSTANĄ WYWIESZONE W HOLU GMINNEGO PRZEDZKOLA „WRÓŻKA” W BIAŁYCH BŁOTACH PRZY UL. CENTRALNEJ W DNIU 24.04.2023R O GODZ. 12:00

ZAKWALIFIKOWANE – NIE OZNACZA PRZYJĘCIA  DO PRZEDSZKOLA

RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZŁOŻENIA

DRUKU:

POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU I UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

W TERMINIE: OD 24 KWIETNIA DO 05 MAJA 2023R.

W GODZINACH OD 7:00 DO 15.00

BRAK POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU I UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA JEST JEDNOZNACZNE

Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZOLU