Zebranie Rady Rodziców

Zapraszam członków Rady Rodziców na zebranie ,które odbędzie się

12 kwietnia 2023 roku o godzinie 16.00.

Obecność obowiązkowa.

Z poważaniem

Agnieszka Kujawa-Kowalska