Bardzo dziękujemy wszystkim Dzieciom za udział w Konkursie. Otrzymaliśmy mnóstwo wspaniałych i wyjątkowych prac. Wybór był bardzo trudny, jednak z pomocą pani Agnieszki Stelmaszyk udało się wyłonić prace, które były nie tylko piękne, ale przede wszystkim w większości wykonane przez Przedszkolaki. Dziękujemy Rodzicom i Nauczycielom za przybliżenie Dzieciom twórczości pani Agnieszki Stelmaszyk. Mamy nadzieję, że książki autorstwa pani Agnieszki na dłużej zagoszczą w naszych domowych i przedszkolnych biblioteczkach, a czas wspólnie z nimi spędzony jeszcze bardziej rozbudzi zainteresowania czytelnicze Dzieci.