REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2023-2024

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023-2024 !

 DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Termin składania deklaracji 27 luty – 10 marzec 2023r.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach i jego oddziałów, którzy chcą by dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w naszej placówce  zobowiązani są do pobrania w przedszkolu (w holu) lub ze strony internetowej www.wrozka.edu.pl (zakładka – Rekrutacja) – Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024. Wypełniony druk należy złożyć w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „KONTYNUACJA I NUMER GRUPY ”  osobiście  w holu –   w miejscu wyznaczonym. Rodzice z oddziałów przedszkolnych w Zielonce i  w Białych Błotach składają deklaracje (kontynuację) w swoich oddziałach.  

Brak złożenia deklaracji  w wyżej określonym terminie jest   jednoznaczny z rezygnacją.