Uwaga Rodzice !

W związku z niepokojącymi zdarzeniami jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terenie sąsiadującej posesji Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach prosimy o bezwzględne przestrzeganie

zakazu wjazdu, zatrzymywania się oraz wykorzystywania parkingu „ZAZ” jako skrót do przejścia do przedszkola.

Niepodporządkowanie się powyższemu zakazowi może przyczynić się do tragicznych w skutkach wypadków, a także wymusić podjęcie bardziej radykalnych kroków np. zgłoszenie na policję.

Dyrektor Gminnego Przedszkola ” Wróżka” w Białych Błotach

Irena Serlikowska