07 września 2022r. (środa) o godz. 17:00

w Oddziale Zielonka (Filia) ul. Bydgoska 11.

08 września 2022r. (czwartek) o godz.17:00

Gminne Przedszkole „Wróżka” ul. Centralna 27 i Oddział Białe Błota (Filia)

ul. Czerska 40 – spotkanie na placu zabaw.

Po zebraniu ogólnym zapraszamy Rodziców na spotkanie w poszczególnych grupach.

W razie niepogody plan zebrania ogólnego w czwartek ulegnie zmianie, o których zostaniecie Państwo na miejscu poinformowani.

Dyrektor,

Grono Pedagogiczne

Gminnego Przedszkola” Wróżka

w Białych Błotach