Witamy dzieci i rodziców w nowym roku szkolnym 2022/2023!

INFORMACJE DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI PO RAZ PIERWSZY ZACZNĄ UCZĘSZCZAĆ DO PRZEDSZKOLA

Dzieci przyprowadzamy do przedszkola w godzinach 6.00-8.00.

Zabieramy dla dziecka kapcie/obuwie zmienne.

W worku w szatni zostawiamy komplet ubrań do przebrania. Worek podpisujemy imieniem dziecka.

Szafki w szatni są oznakowane numerem grupy, a półki podpisane nazwiskiem i imieniem dziecka. W szatni jest pani dyżurująca, która służy pomocą dzieciom i rodzicom.

Dzieci do sal odprowadzają panie dyżurujące. Prosimy poinformować o tym dzieci i przygotować je na pożegnanie w szatni.

Zebranie dla rodziców odbędzie się we wrześniu (planowany dzień to 8 września). Poinformujemy Państwa w najbliższym czasie o dokładnym dniu i godzinie spotkania. Proszę śledzić stronę internetową przedszkola. 

Prosimy rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola, o wypełnienie 1 września i oddanie tego samego dnia „Deklaracji pobytu dziecka”. Dokument ten będzie dostępny u pani dyżurującej w szatni (prosimy się po niego zgłosić). Można go też pobrać tutaj i dostarczyć wypełniony do przedszkola.

Jeżeli dziecko będą odbierały inne osoby (dziadkowie, ciocia, wujek itp.) niezbędne jest upoważnienie wypełnione przez rodzica/opiekuna prawnego. Upoważnienie można pobrać w sekretariacie albo jako poniższy plik.

Upoważnienia oddajemy pani dyżurującej w szatni lub wychowawcy 1 września.

Rodzice i osoby upoważnione muszą mieć zawsze ze sobą dowód osobisty podczas odbierania dziecka z przedszkola!

Szczegółowe informacje przekażemy Państwu na zebraniu dla rodziców.