Dyrektor Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach informuje, że rekrutacja   do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzona w terminie od 21 marca do 01 kwietnia  2022 roku.

Rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Zasady rekrutacji oraz informacje o stosowaniu systemu elektronicznego podamy w następnym komunikacie. 

W terminie od 28 lutego do 11 marca 2022 roku rodzice składają deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej na kolejny rok (dla dzieci już uczęszczających).

Krystyna Nowak – Grobelska

Dyrektor Gminnego Przedszkola ” Wróżka”  w Białych Błotach