W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole uczestniczyło w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. 
Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2022/2023: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
Projekt składał się z trzech modułów: „W krainie muz”, Tu jest moje miejsce”, „Kocham, lubię, szanuję” oraz „Kultury świata”.

W każdym z modułów były do wykonania różne zadania. Nauczycielki wybierały te, które realizowały z dziećmi.

Dzięki realizacji projektu dzieci z grup A3 SOWY, B1 ŻABKI I B2 BIEDRONKI miały szansę pogłębić swoje relacje koleżeńskie. Chętnie włączały się we wszystkie aktywności proponowane w zadaniach. Poprzez praktyczne działania poznały piękno naszego regionu i kraju, jego tradycje i obyczaje. Pogłębiły wiedzę na temat idei integracji. Projekt miał bardzo pozytywny wpływ na rozwój społeczny, emocjonalny i edukacyjny przedszkolaków.
Zadania były dobrane odpowiednio do każdej grupy wiekowej, dzięki czemu mogli w nim uczestniczyć wszystkie chętnie dzieci. Ponadto w łatwy sposób można je realizować podczas codziennej pracy urozmaicając zajęcia. W sposób praktyczny i oparty na zabawie dzieci poznały treści związane z edukacją kulturalną, która jest bardzo ważna w rozwoju społecznym dzieci.

Realizacja projektu sprawiła nam radość i satysfakcję.