W II semestrze dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w Innowacji Pedagogicznej „W świecie zmysłów”.  Zajęcia miały na celu wspieranie  rozwoju sensorycznego poprzez doświadczanie oraz zabawy i pobudzające zmysły. Przedszkolaki bardzo chętnie włączyły się w proponowane aktywności czerpiąc z nich dużo radości 🙂