Regulamin konkursu

„Ogródek wiosenny za moim oknem”

 1. Organizatorem konkursu jest Gminne Przedszkole „Wróżka” w Białych Błotach  wraz z Radą Rodziców Przedszkola.
 2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie grupowych, żywych kącików przyrody na świeżym powietrzu w wybranym miejscu przynależnym do grupy (np. trawniki od ul. Czystej).
 3. Celem konkursu jest:
 • uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody,
 • rozwijanie w nich zainteresowań przyrodniczych,
 • zachęcanie do obserwacji natury oraz jej skarbów,
 • wdrażanie do systematycznego i odpowiedzialnego pielęgnowania własnych hodowli,
 • nabywanie umiejętności pielęgnowania roślin, kwiatów,
 • budowanie poczucia odpowiedzialności za wizerunek naszego przedszkola,
 • budzenie pasji ogrodniczych,

4.    Uczestnikami konkursu są wszystkie grupy z przedszkola „Wróżka” wraz z oddziałami przedszkolnymi.

5.    Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia regulaminu tj. od 8 marca do 15 maja 2023 r. Czas trwania konkursu może być wydłużony.

6.    Konkurs rozpoczynamy w salach od kącików przyrody, który później przenosimy do ogródków – (palety/skrzynie, które zapewnia przedszkole)

7.    W ogródku siejemy, sadzimy dowolne rośliny ( zioła, kwiaty warzywa itp.)

8.    Nasiona, sadzonki, ziemię dobrze byłoby zapewnić od rodziców z grupy ( współpraca z rodzicami).

9.    Oceniana będzie pomysłowość, zagospodarowanie oraz estetyka ogródka.

10.  Nauczycieli zachęcamy do tworzenia fotorelacji z postępów i działań dzieci.

11.  Skrzynię – paletę, każda z grup umieszcza w miarę możliwości przed oknem swojej sali.

12.  Oceny kącików dokona komisja konkursowa. W skład, której wejdą przedstawiciele: Rady Rodziców, kuchni, sekretariatu, w terminie tygodnia od zakończenia konkursu ( konkretna data i skład jury zostanie podany w specjalnym ogłoszeniu. Jury zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu trwania konkursu. W konkursie zostaną wybrane trzy najlepsze kąciki.

13.  Fundatorem nagród dla zwycięskich grup jest Rada Rodziców Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach.

14.  Przewidziane nagrody:

 • I miejsce
 • II miejsce
 • III miejsce
 • wyróżnienia

15.  Wyniki konkursu zostaną podane do informacji na:

 • stronie internetowej przedszkola
 • facebooku przedszkola

16.  W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji sposobu i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

17.  Wszystkie pytania i uwagi prosimy kierować do koordynatorów: P. Moniki Mikos oraz P. Małgorzaty Marek.